Geschiedenis

Zoals alles wat nieuw is, begint het bij iemand met een hobby. 
In dit geval een boer die in een boerderij aan het rand van het dorp woonde. Leo hield veel van kinderen (hij had er zelf 12) en van dieren. Niet alleen van koeien en paarden maar ook van dat kleine spul.


Er kwam een nieuwe wijk rondom de boerderij met veel kleine kinderen. Leo had een groot hart en iedereen was welkom. Het werd druk, erg druk. En dat gaf werk, veel werk.
 Er kwam hulp van zomaar vrijwilligers uit de wijk. 
Vanaf 1984 was de groep actief. Maar het werd teveel, te druk en te duur.

Zo ontstond een werkgroep. In maart 1989 begon zij iets op te richten. Om een lang verhaal kort te maken, in november 1989 wordt de Stichting "Dorpsboerderij de Uilenburg" opgericht. Met een bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het geld kwam van donateurs uit de wijk. Hiermee  werden de eerste kosten betaald.

In 1994 was alles aan vernieuwing toe. Bestrating, hekwerk, riolering, dierenbestand enz. Een grote actie werd op touw gezet en er is veel geld bijeen gebracht. Veel sponsors hebben hun naam verbonden aan de boerderij (zie sponsorbord) en hebben financieel bijgesprongen. De boerderij kreeg het gezicht zoals hij nu nog heeft.

De instandhouding gebeurt al die jaren door vrijwilligers en clienten van Amarant.

En iedere dag komen er vele kinderen met hun vader en moeder, opa's en oma's genieten van de dieren. En dat al bijna 25 jaar. 

Kees Naaijkens gaf in 2018 een lezing over de geschiedenis van De Uilenburg. Lees de lezing na.

De Uilenburg kan niet zonder deze sponsors